Hoe dient u een cholesterolmeting uit te voeren met de Qucare meter?

 

Lees voor het uitvoeren van de test de handleiding zorgvuldig door.

Deze verkorte instructie dient slechts ter verduidelijking. Belangrijk is dat u de instructies in de handleiding strikt opvolgt. Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan een ongeldig resultaat opleveren.


Stap 1.

Was uw handen met warm water en zeep. Droog uw handen zorgvuldig.

Stap 2.
Haal 1 strip uit het buisje en sluit deze daarna weer zorgvuldig af.

Stap 3.
LET OP: Ondanks de afbeelding hieronder moet u de meter aanzetten met de klep dicht. De strip schuift u dan op zijn plaats ook met het klepje dicht!

Druk de strip stevig aan! Het kan soms lijken of voelen dat de strip al helemaal tot het einde is geplaatst, zonder dat dit het geval is. Pas als de strip echt juist is geplaatst zal de meter dit laten zien (knipperende bloeddruppel). Dit geldt overigens ook als u de controle strip gebruikt om de meter te testen!

Als de strip is herkend zal de meter door het tonen van een bloeddruppel symbool laten weten dat de druppel(s) toegevoegd kunnen worden. Daarna opent u pas weer het klepje en gaat u door met stap 4. Druk de strip helemaal tot het einde in de opening, pas dan zal de meter o.a. een knipperende bloeddruppel laten zien).

Stap 4.
Verkrijg een bloeddruppel (veeg de 1e druppel weg) en neem deze op met het capillaire buisje. Voor een 3in1 bepaling (strip met 3 openingen) dient u alle openingen van een druppel bloed te voorzien (7 ul). Iedere opening dient dus te worden voorzien van een druppel bloed. U moet dus 3 keer een druppel bloed opnemen en toevoegen. Dat kan met hetzelfde capillair, u hoeft dus niet 3 aparte capillairen te gebruiken.

U hoeft hiervoor overigens niet 3 keer te prikken, drie kleine druppels kunt u eenvoudig verkrijgen met 1 vingerprik door lichte stuwing van uw vinger na het prikken. Na het toevoegen van de eerste druppel heeft u nog 30 seconden de tijd om de 2e en 3e druppel toe te voegen. Anders kan de meter een foutcode geven (nummer 11).

Tip: Indien u tijd tekort komt: prik eerst een bloeddruppel met een lancet, zet daarna pas de meter aan, plaats de strip (wacht op knipperend bloeddruppel symbool) en begin met toevoegen bloed. Nadat u alle test openingen van bloed heeft voorzien, sluit u het klepje. Ervaring leert dat het prikken aan de zijkant van de top van de ringvinger het meeste bloed oplevert! Masseer dit gedeelte eerst stevig voordat u prikt.

Stap 5.
Sluit het klepje, de meting start automatisch


Uitslag 3in1 test : 2 minuten (Erratum: helaas is er in de handleiding een foutje geslopen. Daar staat 2 seconden vermeld in plaats van 2 minuten). De meter loopt terug van 120 seconden tot 0 en toont de uitslagen.

TIP: Na het plaatsen van een 3in1 strip ziet u dat de LED verspringen en knipperen bij iedere opening. Nadat u voldoende bloed heeft toegevoegd aan een kanaal zult u zien dat de LED onder dat kanaal niet meer knippert. Hiermee laat de meter zien dat er voor dat kanaal voldoende bloed is aangebracht om te kunnen meten. Overigens is het niet raadzaam om extra bloed aan een kanaal toe te voegen indien de LED blijft knipperen. Dit kan de uitkomst van de meting minder betrouwbaar maken. Het bloed in één kanaal dient dus ook in één keer aangebracht te worden (capillair gevuld tot een zwarte streepje helemaal uitdrukken in 1 kanaal en nog 2 keer herhalen voor de andere 2 kanalen). Krijgt u op een of meerdere parameters de waarde LO? Dan is de kans zeer groot dat er onvoldoende bloed is aangebracht. Let hier goed op!