Hieronder weergegeven de mogelijke foutcodes (en oplossingen) Qucare 3in1 Cholesterolmeter:

 

Hieronder staan de foutcodes vermeld welke kunnen optreden indien er een gebruikersfout optreedt.

Bij het aanbrengen van onvoldoende bloed in één van de test openingen, kan de meter ook LO tonen voor die waarde.

Indien een van gemeten waardes (TC, TG en/of HDL) de melding LO geeft, kan het LDL ook niet worden berekend.

Het is van essentieel belang dat de capillair bij een 3in1 meting iedere keer tot minimaal het zwarte vul lijntje wordt gevuld (of zelfs daar iets overheen).

Aangezien hetzelfde capillair gebruikt wordt om 3 druppels op te nemen, kan er na het toedienen van de druppel wat bloed achterblijven in het capillair. Druk daarom bij het toedienen van iedere druppel stevig in de luchtkamer om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Laat het capillair zijn werk doen en druk pas in de luchtkamer bij het toevoegen van het bloed, niet eerder.

Ook is het van belang dat u de meter aanzet en de strip plaatst met het klepje dicht, de meter voert dan eerst een zogenaamde nulmeting uit!

 

Foutcode Beschrijving van foutmelding
   
E-1 Foutmelding: Fout in teststrip
  De teststrip is beschadigd of onjuist ingevoerd.
  Oplossing:
 

Gooi deze teststrip weg en herhaal de test met een nieuwe teststrip.

 

E-2 Foutmelding: Fout in bloedmonster
  Er is onvoldoende bloed aangebracht.
  Oplossing:
 

Gooi deze strip weg en herhaal de test met een nieuwe strip waarop een groter bloedmonster is aangebracht, waarbij het bloed zich in het smalle gedeelte aan de bovenkant van de teststrip bevindt.

 

E-3 Foutmelding: Fout in temperatuur
  Als de omgevingstemperatuur boven of onder het werkbare bereik van het instrument komt, verschijnt er een icoontje met een thermometer op het display.
  Oplossing:
 

Verplaats naar een ruimte met een temperatuur van 18-32 °C, wacht 30 minuten en voer een test uit. Verwarm of koel het instrument niet kunstmatig.

 

E-4 Foutmelding: Communicatiefout
  De communicatie tussen het instrument en de computer of printer is verstoord.
  Oplossing:
 

Maak opnieuw verbinding tussen het instrument en het externe apparaat. Als de foutmelding niet verdwijnt, neem dan contact op met uw verkoper.

 

E-5 Foutmelding: Klepje open
  Het klepje van de meetkamer is geopend tijdens een meting.
  Oplossing:
 

Sluit het klepje van de meetkamer en open het klepje niet tijdens een meting en raak het niet aan.

 

E-6 Foutmelding: Fout met bloedmonster
  Het klepje van de meetkamer is gesloten zonder dat er een bloedmonster aanwezig is.
  Na plaatsen strip dient u binnen 30 seconden de eerste druppel aan te brengen. Vervolgens 2e druppel toedienen (ook weer binnen 30 seconden) en de 3e druppel ook wederom binnen 30 seconden.
  Oplossing:
 

Herhaal de test met een bloedmonster.

 

E-7 Foutmelding: Geen gegevens
  Geen opgeslagen testuitslagen
  Oplossing:
 

Controleer nogmaals na het uitvoeren van een test

 

E-8 Foutmelding: Gegevensopslag vol
  Ruimte voor opgeslagen gegevens is vol.
  Oplossing:
 

Verwijder opgeslagen gegevens.

 

E-9 Foutmelding: Verkeerde strip
  De teststrip is beschadigd of onjuist ingevoerd.
  Oplossing:
 

Gooi deze teststrip weg en gebruik een nieuwe teststrip.

 

E-10 Foutmelding : Systeemfout
  Interne fout meter.
  Oplossing:
 

Reset de meter (aan/uit zetten). Blijft de fout zich voordoen, neem dan contact op met uw verkoper.

 

E-11 Foutmelding : Foutmelding toedienen bloed
  Strip geplaatst, maar geen bloed toegevoegd binnen 60 seconden.
  Oplossing:
 

Voeg strip opnieuw toe en herhaal de test.

 

EEE Foutmelding: Interne foutmelding voor een instrument
  Melding verschijnt bij een interne fout van het instrument.
  Oplossing:
  Schakel het instrument uit en vervolgens weer in. Als de foutmelding niet verdwijnt, neem dan contact op met A/S.

 

E11 Foutmelding: er is een strip geplaatst maar geen bloed toegevoegd.

 

Oplossing: nadat een strip is geplaatst dient u binnen 60 seconden de eerste druppel te hebben geplaatst.

 

Om deze bovenstaande fout te vermijden raden wij de volgende stappen aan:

1. Prik eerst een bloeddruppel met de meegeleverde prikpen en lancet

2. Zet dan de meter aan

3. Plaats de strip (druk de strip stevig door tot deze niet verder kan)

4. Zodra de display een knipperende bloeddruppel laat zien, neem een bloeddruppel op met het capillair en voeg deze toe (bloed wordt automatisch opgenomen, niet knijpen in luchtkamer bij verkrijgen van druppels)

5. Bij een 3in1 bepaling dient u 3 kleine bloeddruppels toe te voegen. Dus aan iedere opening (nadat bloed is opgezogen, knijpen in de luchtkamer om druppel in de opening te plaatsen van de strip) 1 druppel!

6. U hoeft voor deze 3 druppels maar 1 keer te prikken en u kunt dezelfde capillair gebruiken. Door lichte stuwing kunt u eenvoudig 3 kleine druppels verkrijgen.

7. Sluit het klepje en de meting zal beginnen (meter telt terug van 120 naar 0 seconden)

8. Resultaat zal worden getoond